PROJEKT AKTYWNA TABLICA 2024

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele,

W 2023 roku jest realizowana kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

BENEFICJENCI PROGRAMU W 2024 ROKU:

› szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
› szkoły ponadpodstawowe;
› szkoły kształcące uczniów niewidomych;
› szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
› specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
› szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021 i 2022

POMOCE DYDAKTYCZNE OBJĘTE WSPARCIEM:

Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł,
z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł w 2020 r., Program będzie finansowany w 80 % ze środków budżetu państwa i w 20 % z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Szkoły ponadpostawowe , szkoły podstawowe, które nie brały udziału w programie mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 17 500 zł (14 000 ze środków budżetu państwa i 3500 wkładu własnego organu prowadzącego*) na zakupienie:

› Laptopa wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.
› Zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze.
› Tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym.
› Tablic interaktywnych bez projektora ultraogniskowego.
› Projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych.
› Głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku.
› Interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej minimum 55 cali.
› Specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki

Szkoły podstawowe kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 43 750 zł (35 000 ze środków budżetu państwa i 8750 wkładu własnego organu prowadzącego*) na zakupienie:

› Pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią.
› Pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem.
› Pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami.
› Pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.
› Pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione wyżej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.
› Specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wskazanych w cz. IV pkt 1-5 wniosku, wykorzystywanego w TIK.
› Komputera stacjonarnygo lub laptopa, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania.

Szkoły podstawowe kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- uczniowie niewidomi, SOSW, mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 125 000 zł (100 000 ze środków budżetu państwa i 25000 wkładu własnego organu prowadzącego*) na zakupienie:

› Laptopa wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.
› Zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze.
› Notatnik brajlowskiego.
› Linijki brajlowskiej.
› Inne urzadzenie spełniające funckję notatnik lub linijki brajlowskiej.
› Komputera stacjonarnygo lub laptopa, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania.
› Drukarka brajlowska – TYLKO SOSW DLA UCZNIÓW NIEWODMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
› Drukarka druku wypukłego- TYLKO SOSW DLA UCZNIÓW NIEWODMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
› Drukarka 3D- TYLKO SOSW DLA UCZNIÓW NIEWODMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

*Rodzaj wkładu własnego:
– wkład finansowy przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie
– wkład rzeczowy: sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

HARMONOGRAM PROGRAMU W ROKU 2024:

› szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 15 maj br.
› organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 30 maj br.
› kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 30 czerwiec br.
› przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 31 sierpnia br.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Konsultantami Edukacyjnymi, którzy doradzą w kwestiach doboru rozwiązań sprzętowych dla szkół.

Służymy pomocą w wypełnieniu wniosków pod numerami telefonu:

+48 514 490 029

+48 799 055 362

+48 783 027 018

Strona internetowa budcomart.pl wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie służące do automatycznego przechowywania danych w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową budcomart.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać przez Państwa zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej szczegółów dotyczących naszej polityki cookies znajdziecie Państwo tutaj (POLITYKA PRYWATNOŚCI).” View more
Akceptuję