labolab

LaboLAB. Szkolne laboratoria

Nauczanie poprzez eksperymenty stymuluje rozwój i poprawia wyniki uczniów. Aby w pełni zrozumieć zjawiska przyrodnicze, niezwykle ważne jest zaangażowanie uczniów w praktyczne poznawanie otaczającego ich świata poprzez zajęcia badawcze. Efektywne nauczanie wymaga od nauczyciela korzystania ze zróżnicowanych metod nauczania dopasowanych do wieku i umiejętności ucznia.

LaboLAB: Szkolne Laboratoria badawcze pracownie przyrodnicze oraz multimedialna baza wiedzy to dziewięć zestawów do nauczania biologii, chemii, fizyki i geografii, które pozwalają przeprowadzić ciekawe i angażujące lekcje.

Każdy zestaw LaboLAB składa się z rozbudowanego pakietu wyposażenia do przeprowadzania eksperymentów, doświadczeń i projektów, drukowanych materiałów dla uczniów, rozbudowanego podręcznika metodycznego dla nauczyciela, scenariuszy lekcji, a także multimedialnych i interaktywnych materiałów, na które składają się symulacje, podręczniki cyfrowe, ćwiczenia i testy.

W skład każdego modułu LaboLAB wchodzą:

Cyfrowy przewodnik dla nauczyciela

Drukowane zestawy materiałów i podręczniki o zróżnicowanym poziomie dla uczniów

Cyfrowe zasoby dla klas (symulacje, podręczniki multimedialne, ćwiczenia, testy) na tablice interaktywne i inne urządzenia multimedialne

Wyposażenie pozwalające na przeprowadzenie kilkudziesięciu doświadczeń/badań w klasie do 30 osób

Rozbudowany pakiet do przeprowadzania eksperymentów, doświadczeń i projektów (przyrządy i przybory)

Scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami, doświadczeniami i projektami edukacyjnymi oraz karty obserwacji dla uczniów

Przewodnik dla nauczyciela w wersji drukowanej

DOSTĘPNE MODUŁY LABOLAB I ICH ZAWARTOŚĆ:

Chemia Struktura i właściwości materii

W ramach tego modułu uczniowie analizują fizyczne oraz chemiczne właściwości materii, zmiany stanu skupienia, zmiany fizyczne i chemiczne oraz zachowanie materii.

Biologia Materia i energia w ekosystemach

Moduł skupia się na analizie procesu obiegu materii i przepływu energii w ekosystemach. Uczniowie poznają współzależność przyrody ożywionej i nieożywionej, analizują zasoby potrzebne do rozwoju organizmów, łańcuchy pokarmowe i piramidę żywieniową.

Geografia Ziemia i Kosmos

Uczniowie poznają pojęcia związane z Wszechświatem oraz rolę Ziemi w Układzie Słonecznym. Analizują także wpływ Słońca i Księżyca na naszą planetę oraz poznają warstwy Ziemi.

Biologia Struktury roślin i zwierząt

Ten moduł poszerza wiedzę uczniów na temat budowy roślin i zwierząt oraz tego, jaki ma ona wpływ na przetrwanie organizmów. Będą mieć możliwość empirycznego zapoznania się z wewnętrznymi i zewnętrznymi strukturami roślin i zwierząt.

Fizyka Siły i oddziaływania

To moduł, który pozwala uczniom przeprowadzić szereg doświadczeń, w wyniku których zrozumieją zagadnienia sił fizycznych i ich oddziaływania. Istotny nacisk został położony na tarcie, masę oraz magnetyzm.

Geografia Zmieniająca się planeta Ziemia

Ten moduł to seria doświadczeń, które pokazują uczniom jak to się stało, że Ziemia, na której mieszkamy, wygląda i ma cechy takie, jakie możemy zaobserwować obecnie. Moduł rozwija wiedzę uczniów na temat gleby i erozji. Uczniowie analizują warstwy ziemi, ruchy płyt tektonicznych i tworzenie się skał.

Biologia Życie w ekosystemach

Moduł wprowadza uczniów w zagadnienie różnorodności organizmów żywych oraz tego, jak rośliny i zwierzęta adaptują się do warunków środowiska. Uczniowie dowiadują się również, czym jest zdrowy ekosystem.

Geografia Pogoda i klimat

Elementy zawarte w tym module wprowadzają uczniów w poszczególne zagadnienia dotyczące pogody. Uczniowie obliczają średnie temperatury i mierzą opady, wiatr, a także tworzą i przedstawiają lokalne prognozy pogody. Analizują również naturalne zagrożenia pogodowe.

Fizyka Energia. To działa!

Uczniowie poznają różne rodzaje energii oraz dowiadują się, jak się ona zmienia. Analizują energię, jaką wytwarzają ich ciała, energię potencjalną i kinetyczną, ruch fal oraz alternatywne formy energii.

Strona internetowa budcomart.pl wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie służące do automatycznego przechowywania danych w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową budcomart.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać przez Państwa zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej szczegółów dotyczących naszej polityki cookies znajdziecie Państwo tutaj (POLITYKA PRYWATNOŚCI).” View more
Akceptuję