Jesteś tutaj: DLA SZKÓŁ STEAM

STEAM

STEAM to nowe podejście do nauczania dostosowujące metodologię do obecnych potrzeb uczniów. Świetnie przygotowuje ich na wyzwania współczesnego świata, także w odniesieniu do przyszłego rynku pracy. STEAM to sposób nauczania, który w skuteczny sposób łączy kilka dziedzin nauki. Interdyscyplinarność metody pozwala dzieciom dostrzegać wzajemne powiązania pomiędzy zagadnieniami. Uczy je jak samodzielnie i krytycznie myśleć.

Odchodzi od tradycyjnego podejścia bazującego na zapamiętywaniu informacji, na rzecz eksperymentowania, pracy projektowej, pracy w grupie i pobudzenia kreatywności. 

Dzieci najskuteczniej uczą się poprzez zabawę, jeśli chcą się czegoś dowiedzieć w ich mózgu pobudzane zostaje wytwarzanie dopaminy, to właśnie ona pozwala im lepiej łączyć fakty i przyswajać wiedzę. Jeśli damy im możliwość dochodzenia na własne sposoby do rozwiązania problemu, testowania i współpracy z innymi, możemy mieć pewność, że zdobyta poprzez to doświadczenie wiedza pozostanie z nimi na dłużej. 

Wartością dodaną jest także nabywanie umiejętności społecznych, projektowe podejście do zadań, umiejętność prowadzenia skutecznej komunikacji i dochodzenia do konsensusu z innymi uczestnikami zajęć. Dajmy im możliwość zdobywania liczących się w przyszłości kompetencji!

Program firmy Skriware “STEAM edukacja w każdej szkole” odpowiada potrzebom sektora edukacji dając możliwość wdrożenia nowoczesnego laboratorium edukacyjnego opartego o druk 3D, robotykę i programowanie dostosowanego do warunków nauczania zdalnego i hybrydowego w placówkach szkolnych.

Laboratorium SkriLab zapewnia uczniom angażującą, interdyscyplinarną edukację na najwyższym poziomie, dostarczając jednocześnie gotowe scenariusze zajęć i materiały dla uczniów wspierające nauczycieli w zachodzącej transformacji cyfrowej.

W czym pomaga SkriLAB?

Praktyczne umiejętności

SkriLab rozwija umiejętność kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów rozwijając jednocześnie zdolności manualne i kompetencje społeczne, a wszystko to w towarzystwie nowoczesnych technologii takich jak druk 3D, robotyka, czy programowanie.

Wsparcie dla nauczyciela

SkriLab to narzędzia, materiały, scenariusze lekcji i multimedialne pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, dzięki temu jest on doskonałym rozwiązaniem wspierającym prowadzenie ciekawych i angażujących lekcji.

Pasja do nauki

Ekscytujące zajęcia i praktyczne podejście do nauczania sprawiają, że dzieci szybciej i przyjemniej przyswajają wiedzę oraz umiejętności, których wymaga od nich współczesny świat. Jest to szczególnie ważne dla pokolenia, które uczy się przez doświadczanie, dotyk i eksperymenty.