Jesteś tutaj: DLA SZKÓŁ LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria przyłości

O programie

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Ważne daty

  • 15 września 2021 – rozpoczęcie konsultacji dotyczących katalogu wyposażenia,
  • 30 września 2021 – zakończenie konsultacji.
  • koniec września 2021 – ogłoszenie finalnej wersji katalogu wyposażenia i rozpoczęcie zgłoszeń szkół samorządowych oraz organów prowadzących,
  • 15 listopada 2021 – zamknięcie okna przyjmowania zgłoszeń szkół samorządowych,
  • 31 grudnia 2021 – ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie co najmniej 60% środków przyznanych w ramach wsparcia,
  • 31 sierpnia 2022 – ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie maksymalnie 40% środków przyznanych w ramach wsparcia,
  • 1 września 2022 – ostateczny termin na dostarczenie wyposażenia Laboratoriów Przyszłości. W życie wchodzi obowiązek posiadania wyposażenia podstawowego dla wszystkich szkół podstawowych.

WSTĘPNY KATALOG WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU (do pobrania)

źródło: https://www.gov.pl/web/laboratoria