www.budcomart.pl    |    telefon: 783 027 018    |    email: biuro@budcomart.pl

Jesteś tutaj: AKTYWNA TABLICA 2019

AKTYWNA TABLICA 2019

 

 

HARMONOGRAM PROJEKTU AKTYWNA TABLICA EDYCJA 2019

 

do 15 kwietnia 2019 Dyrektorzy szkół składają wnioski o udział w Programie do organu prowadzącego
do 30 kwietnia 2019 Organy prowadzące składają wnioski o dofinansowanie do wojewodów
do 15 maja 2019 Kwalifikacja wniosków przez wojewodów
do 30 czerwca 2019 Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodów do organów prowadzących
do 31 grudnia 2019 Wykorzystanie wsparcia finansowego przez organy prowadzące/szkoły
do 15 stycznia 2020 Rozliczenie dotacji przez organy prowadzące

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,

 • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.
 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.
 

Wymagania dla szkół ubiegających się o dofinansowanie:

 • Wymaganiem podstawowym dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do Programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
 • posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych poniżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor:
  a) przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
  – preinstalowanym systemem operacyjnym,
  – oprogramowaniem biurowym
  – oprogramowaniem antywirusowym
  – oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
  b) router;
 • w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor
 • posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl