Jesteś tutaj: DLA SZKÓŁ REZERWA OŚWIATOWA

REZERWA OŚWIATOWA

KATALOG LABORATORIA SZKOLNE- ZESTAWY PODLEGAJĄCE POD REZERWĘ OŚWIATOWĄ

KATALOG LABORATORIA SZKOLNE

DOPOSAŻENIE PRACOWNI W RAMACH REZERWY OŚWIATOWEJ

Rezerwa subwencji oświatowej na rok 2019
WYBRANE KRYTERIA PODZIAŁU 0,4% REZERWY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA ROK 2019.

Kryterium V
Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Dofinansowanie z subwencji oświatowej dotyczy szkół, które mają lub będą mieć od 01.09.2019 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia).

Termin składania wniosków: do dnia 14 czerwca 2019 r.