Jesteś tutaj: DLA SZKÓŁ AKTYWNA TABLICA 2020

PROJEKT AKTYWNA TABLICA 2020

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele,

właśnie ruszył długo wyczekiwany program Aktywna Tablica, w bieżącej edycji harmonogram realizacji programu jest bardzo napięty  szkoły mają czas na złożenie wniosku, do najbliższego wtorku, czyli do 27 października!

Beneficjenci Programu w 2020 roku:

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego
  w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019
 • szkoły ponadpodstawowe (NOWOŚĆ w tej edycji programu).

Wymaganiem dla szkoły przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Pomoce dydaktyczne objęte wsparciem:

Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł,
z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł w 2020 r., Program będzie finansowany w 80 % ze środków budżetu państwa i w 20 % z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Szkoły mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 17 500 zł (14 000 ze środków budżetu państwa i 3500 wkładu własnego organu prowadzącego*) na zakupienie:

 • interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali
 • tablic interaktywnych z projektorem ultraogniskowym
 • tablic interaktywnych bez projektora ultraogniskowego
 • projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych
 • głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku.

Szkoła może wnioskować również o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów wraz z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki.

*Rodzaj wkładu własnego:
– wkład finansowy przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie
– wkład rzeczowy: sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Harmonogram Programu w roku 2020:

 • szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 27 października br.
 • organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 29 października br.
 • kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 3 listopada br.
 • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 30 listopada 2020 r.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Konsultantami Edukacyjnymi, którzy doradzą w kwestiach doboru rozwiązań sprzętowych dla szkół. 

Służymy pomocą w wypełnieniu wniosków pod numerami telefonu: 

+48 514 490 029; +48 783 027 018

WZÓR WNIOSKU Z GOTOWĄ CZEŚCIĄ OPISOWĄ I FINANSOWĄ - WARIANT 17500,00 ZŁ - WKŁAD WŁASNY FINANSOWY 

WZÓR WNISOKU Z GOTOWĄ CZĘŚCIA OPISOWĄ I FINANSOWĄ- WARIANT 14000,00 ZŁ - WKŁAD WŁASNY RZECZOWY